Obecné informace

Jak se stanu pěstounem?

Jdete do toho? Čeká vás přijímací proces. Zde zjistíte více.

O dětech

Můžu si vybrat, jaké dítě dostanu?

Dlouhodobý pěstoun si už v procesu příprav může stanovit, jakému dítěti by uměl a chtěl svoji náruč poskytnout (podle věku, zdravotního stavu a dalšího). Když mu je pak nabídnuto konkrétní dítě, může ho bez udání důvodu odmítnout. Je normální, že si s každým dítětem nemusíte sednout. U pěstounské péče na přechodnou dobu (krátkodobé) si děti nevybíráte.

Můžu být pěstounem i bez partnera?

Určitě ano. Je jen třeba mít vybudované dobré zázemí. To ale netvoří jen partner, jsou jím i širší rodina, přátelé, známí, sousedi. Kdokoliv, kdo je připraven vám pomáhat a podporovat vás, abyste na péči o dítě nebyli sami.

Stýká se dítě v pěstounské péči se svými biologickými rodiči?

Při pěstounské péči je zachován kontakt dítěte s biologickými rodiči, má ale různou formu. Některé děti se se svými rodiči vídají jednou za měsíc, jiné jednou za rok, někdy kontakt probíhá jen písemně nebo neprobíhá vůbec. Kontakt s biologickou rodinou ale nikdy neprobíhá živelně, biologičtí rodiče k vám například nepřijdou bez ohlášení na návštěvu. Se setkáními vám pomáhají odborníci a kontakt vždy probíhá po předchozí domluvě doma nebo v neutrálním prostředí (například na hřišti) a tak, aby byl pro pěstounskou rodinu a především pro dítě bezpečný.

Co když si biologická rodina bude chtít vzít dítě zpátky?

Dokud je pravděpodobnost návratu do původní rodiny velká, zpravidla je dítě umístěno k pěstounům na přechodnou dobu, kteří jsou na takovou situaci připraveni.
V dlouhodobé pěstounské péči drtivá většina dětí zůstává až do dospělosti. Někdy původní rodina projeví zájem o dítě, ještě to ale neznamená, že bude schopna převzít péči. Většinou dojde jen na kontakty dítěte s původní rodinou.
Zpátky do původní rodiny může dítě přejít, jen pokud soud rozhodne, že je návrat v nejlepším zájmu dítěte. Přechod do původní rodiny pak probíhá postupně tak, aby dítě i pěstouni změnu zvládli.

Praktické info

Jak vysoká je finanční odměna pěstouna?

  • Odměna dlouhodobého pěstouna je různě odstupňovaná podle počtu dětí v péči a jejich eventuálního zdravotního znevýhodnění. Základní odměna při péči o jedno dítě je 12 tisíc korun hrubého měsíčně, k tomu dostává pěstoun také příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve výši 5–7 tisíc korun hrubého měsíčně (podle věku dítěte).
  • Přesnou výši odměny pěstouna najdete tady.
  • Pěstounství na přechodnou dobu je zaměstnáním na plný úvazek, pěstouni dostávají odměnu 20 tisíc korun hrubého měsíčně a taktéž příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tento „plat“ dostávají přechodní pěstouni i tehdy, když o žádné dítě zrovna nepečují. Z praxe se ale ukazuje, že mají dítě v péči zhruba 90 % roku.

Jak se liší pěstounství od běžného rodičovství?

  • Svoje dítě vychováváte od jeho prvního nadechnutí, nepřerušovaně až do dospělosti. Všímáte si, co má rádo a co nerado, co ho baví, co mu jde, jaké má vlastnosti. Znáte velmi přesně, co ve svém životě prožilo, a víte, jakou genetikou výbavu od vás a vaší širší rodiny dostalo do vínku.
  • Jako pěstoun ale dostanete do péče dítě, které svůj dosavadní život prožilo bez vás. A vy nevíte úplně přesně a detailně jak, kde a s kým bylo přes příchodem do pěstounské rodiny. Teprve se učíte poznávat, jaké dítě je, co má rádo, co ho těší a co mu dělá zase starosti. Bílé místo máte také v případě genetické výbavy. Dítě má za sebou navíc těžké zážitky, kvůli nimž svou vlastní rodinu muselo opustit, a tyto zážitky potřebuje pomoci zpracovat.
  • Děti v náhradní péči se v prvních letech svého života setkaly se zklamáním, že se o ně rodiče nedokázali postarat. Jako pěstouni dětem proto pomáháte postupně obnovovat důvěru v dospělé a dát jim možná poprvé v životě možnost poznat bezpodmínečnou lásku.

Na jaké služby mám jako pěstoun nárok?

Na péči o dítě nezůstanete sami. K ruce vám bude doprovázející organizace s řadou odborníků, kteří vám pomohou porozumět prožívání dítěte. Budou s vámi v pravidelném kontaktu, nabídnou vám terapeutické a psychologické služby, vzdělávací semináře a pobyty nebo například sdílecí kluby pěstounů. Ze zákona má každý pěstoun pečující o dítě starší dvou let také nárok na 14 dní odpočinku ročně, kdy vám doprovázející organizace pomůže zajistit program pro dítě.

Pěstounství obecně

Jaký je rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí?

  • Zatímco adoptivní rodiny přejímají za dítě i rodičovskou odpovědnost, u dětí v pěstounské péči tato odpovědnost zůstává biologické rodině. S tou děti udržují kontakt – někde si dopisují, jinde se různě často navštěvují. To s sebou přináší mnohé výzvy, na které ale pěstounské rodiny nejsou samy. Mají k ruce doprovázející organizaci, která je podporuje a mohou se s ní o čemkoliv poradit. Také na rozdíl od adoptivních rodičů dostávají finanční odměnu pěstouna, aby měli prostor o dítě pečovat.
  • Nejen děti v pěstounské péči, ale i děti osvojené, adoptované, potřebují svůj životní příběh znát. Témata, odkud jsem se v náhradní rodině vzalo nebo co se stalo s mou biologickou rodinou, řeší každé dítě. Obecně se doporučuje je v rodinách otvírat přirozeně a co nejdříve – děti vaši otevřenost ocení.

Jak dlouho to trvá?

  • Schvalovací proces zajišťuje krajský úřad. Každý kraj nabízí žadatelům jiné možnosti. Někde trvá celý proces od podání žádosti šest měsíců, jinde i rok a půl nebo dokonce déle. Cesta je to dlouhá, ale na jejím konci je konkrétní dítě čekající na rodinu. Proto moc držíme palce všem odvážným žadatelům, aby se zdlouhavostí procesu nenechali odradit!
  • Doba od schválení vás jako náhradních rodičů po přijetí dítěte pak záleží obvykle na tom, jaké dítě byste mohli přijmout. O měsíce i roky se čas liší podle toho, jestli můžete přijmout dítě jakéhokoliv etnika, dítě s lehčím nebo těžším zdravotním znevýhodněním, batole, předškoláka nebo školáka.